Het provinciaal onderwijs in Vlaanderen telde dit schooljaar 16.652 leerlingen verspreid over het leerplichtonderwijs. Dat zijn er 443 meer, ofwel […]
Stavaza en tussentijdse rapportage ErasDu Beste ErasDu-Consortiumlid In bijlage vind je de een voorstel van tussentijdse rapportage voor het ErasDu2-project. […]