De VVWL was actief betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe eindtermen wiskunde. Net zoals bij de 1e graad, maken […]
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gaf aan ED TV de opdracht om te werken aan een educatief pakket […]