In de kerstvakantie heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring heeft gegeven aan het Corona V-decreet. Dit decreet voorziet in twee […]