FINALITEITEN

D = doorstroomfinaliteit 

D/A = dubbele finaliteit

DA = dubbele finaliteit

A= arbeidsmarktfinaliteit

STR = studierichting

DOD = domeinoverschrijdende doorstroom

BASISVORMING

BV = basisvorming

BG = basisgeletterdheid

SC = sleutelcompetentie

BS = bouwsteen

ET = eindterm

SPECIFIEKE VORMING

BO = basisoptie | PKT = pakket

SV = specifieke vorming

WD = wetenschapsdomein

CD = cesuurdoel

BK = beroepskwalificatie

LPD = leerplandoel

DBK = doelen die leiden tot beroepskwalificaties 

VERDELING ONDERWIJSDOELEN

V_ = vak

P_ = project/activiteit

G_ = leerlingengesprek

W_ = werkstuk

T_ = titularis

KOPPELING ONDERWIJSDOELEN

V_ = vakgebonden

I_ = vakintegratie 

S_ = schoolbrede aanpak

SOORTEN ONDERWIJSDOELEN

-RE= realiseren en evalueren in onderwijspraktijk

-R = realiseren in onderwijspraktijk

SOORTEN VAKKEN

V_BV = vak met hoofdzakelijk doelen uit BV

V_STR = vak met hoofdzakelijk doelen uit SV

STUDIERICHTINGEN 2D-FINaliteit

Domeinoverschrijdende doorstroom

ECW = D Economische wetenschappen

HUW = D Humane wetenschappen

LAT = D Latijn

NAW = D Natuurwetenschappen

SPW = D Sportwetenschappen

STEM

TWS = D Technologische wetenschappen STEM

BTS = D Biotechnologische STEM-wetenschappen

BOW = D Bouwwetenschappen

Kunst & creatie

ABV = D Architecturale en beeldende vorming

BAV = D Beeldende en audiovisuele vorming 

DNS = D Dans

MZK = D Muziek

WKD = D Woordkunst-drama 

Maatschappij & welzijn

MWW = D Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Land- & tuinbouw

BTW = D Biotechnologische wetenschappen

Economie & organisatie

BRW = D BedrijfswetenschappenSTUDIERICHTINGEN 2DA-FINALITEIT

Taal & cultuur

TTC = D/A Taal en communicatie

TTO = D/A Toerisme

STEM

SBT = D/A Bouwtechnieken

LBT = D/A Biotechnieken

SMT = D/A Mechanische technieken

SEM = D/A Elektromechanische technieken

SEL = D/A Elektrotechnieken

SGT = D/A Grafische technieken

SHT = D/A Houttechnieken

SMD = D/A Maritieme technieken dek

STO = D/A Textielontwerp prototyping

STP = D/A Textielproductietechnieken

Kunst & creatie

ARK = D/A Architecturale kunsten

BAK = D/A Beeldende en audiovisuele kunsten

KCM = D/A Creatie en mode

Land- & tuinbouw

PDT = D/A Plant-, dier- en milieutechnieken

Economie & organisatie

EBO = D/A Bedrijf en organisatie

Maatschappij & welzijn

MMW = D/A Maatschappij en welzijn

MWL = D/A Wellness en lifestyle

Sport

SSP = D/A Sport

Voeding & horeca

VBT = D/A Bakkerij-technieken

VHT = D/A Horeca

VST = D/A Slagerij-technieken

STUDIERICHTINGEN 2A-FINALITEIT

Taal & cultuur

TOR = A Onthaal en recreatie

STEM

SBO = A Bouw

SEC = A Elektriciteit

SHO = A Hout

SMC = A Mechanica

SSD = A Schilderen en decoratie

STX = A Textiel

Kunst & creatie

KDE = A Decor en etalage

Land- & tuinbouw

PDM = A Plant-, dier- en milieu

Economie & organisatie

EOL = A Organisatie en logistiek

Maatschappij & welzijn

MHS = A Haar- en schoonheidsverzorging

MMT = A Moderealisatie en textielverzorging

MZW = A Zorg en welzijn

Sport

SBS = A Beweging en sport

Voeding & horeca

VBK = A Bakkerij

VRK = A Restaurant en keuken

VSL = A Slagerij