De school en de klas zijn een ideale omgeving om burgerschapscompetenties te verwerven. Door in gesprek en in interactie te gaan leert men een mening te onderbouwen en respectvol en constructief om te gaan met mensen. Door mee na te denken over regels en activiteiten op school wordt de school zelf een democratische leeromgeving als oefenplaats voor het democratische samenleven. Ook het opnemen van een engagement in onze samenleving, zoals vrijwilligerswerk, actief zijn in een vereniging en duurzaam omgaan met ons milieu, zijn onderdelen van burgerschap. Kennis verwerven over de werking van ons politieke systeem en de basisprincipes van de democratische rechtsstaat, is een onontbeerlijk onderdeel van burgerschap. Burgerschapseducatie stelt jongeren in staat om verder uit te groeien tot kritische en geïnformeerde burgers die mensen- en kinderrechten onderschrijven en een democratische houding aannemen.