Democratie – democratische besluitvorming op lokaal, nationaal en internationaal niveau duiden

Om jongeren in staat te stellen om een vorm van actief burgerschap op te nemen, hebben ze inzicht nodig in de organisatie en werking van het politieke systeem en de bijhorende processen, de verschillende wijzen van vertegenwoordiging en deelname aan macht en de mogelijkheden tot participatie aan besluitvorming.

Democratie – democratische principes en democratische cultuur kaderen binnen de moderne rechtsstaat

Het respect voor de grondrechten en de individuele vrijheid is een belangrijke hoeksteen van de moderne democratie. Die grondrechten liggen mee aan de basis van de kinder- en mensenrechten en opvattingen van sociale rechtvaardigheid.

INFORMATIEVIDEO 2e GRAAD – D finaliteit
INFORMATIEVIDEO 2e GRAAD – D/A finaliteit
INFORMATIEVIDEO 2e GRAAD – A finaliteit