Diversiteit – Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken

Samenleven en samenwerken in diversiteit vergt van burgers dat ze elk vanuit hun eigen opvoeding, achtergrond en waardenkader met een geheel van principes en afspraken kunnen instemmen die de omgang met elkaar in het publieke leven regelen. Respectvol en constructief met elkaar omgaan en herkennen van onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme staan daarbij centraal.

INFORMATIEVIDEO 2e GRAAD