Duurzaamheid – De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen

De snelle veranderingen in de wereld kritisch benaderen vergt inzicht in hoe allerlei ontwikkelingen elkaar wederzijds be├»nvloeden en impact hebben op de individuele burger, de samenleving als geheel en het leefmilieu, zowel lokaal als globaal. Duurzame ontwikkeling en systeemdenken staan daarbij centraal.

INFORMATIEVIDEO 2e GRAAD