Identiteit – De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden

Identiteitsontwikkeling is een complex en dynamisch proces. Identiteitsvorming – persoonlijk en collectief – is een belangrijk onderdeel van het groeipad dat jongeren en jong-adolescenten doorlopen. Er wordt ook aandacht besteed aan politiek-maatschappelijke identiteiten zoals de Vlaamse, Belgische en Europese identiteit.

INFORMATIEVIDEO 2e GRAAD