Participatie – Actief participeren aan de samenleving, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen binnen de rechtsstaat

Samenleven is een zich voortdurend ontwikkelend proces, gedragen door burgers. In schoolse situaties kunnen leerlingen oefenen in actief burgerschap door vertegenwoordiging in de leerlingenraad, steun aan solidariteitsacties en vrijwilligerswerk.

INFORMATIEVIDEO 2e GRAAD