Samen Volwassenenonderwijs
website voor de centra voor volwassenenonderwijs (cvo’s) en de centra voor basiseducatie (cbe’s)
van de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo

Mee met NT2

  • is er voor elke NT2-professional in het Nederlandstalige volwassenenonderwijs in Vlaanderen en Brussel.

  • professionaliseert via eigen initiatieven en verspreidt informatie rond NT2 door vormingen en onderzoek van andere organisaties en experten in de kijker te zetten.

  • is een samenwerkingsverband tussen de pedagogische begeleidingsdiensten van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie.

Geletterdheid in een CVO
is een website die geletterdheid in het voetlicht zet.
Wat betekent geletterdheid in het volwassenenonderwijs, zowel voor cursisten als voor lesgevers?