Samen Volwassenenonderwijs
website voor de centra voor volwassenenonderwijs (cvo’s) en de centra voor basiseducatie (cbe’s)
van de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo

NT2020
is een inter-netten professionaliseringsinitiatief dat elke NT2-professional wil bereiken: van de Westhoek tot Haspengouw, van de Kempen tot de Vlaamse Ardennen.

Geletterdheid in een CVO
is een website die geletterdheid in het voetlicht zet.
Wat betekent geletterdheid in het volwassenenonderwijs, zowel voor cursisten als voor lesgevers?