Na modernisering & herziening SO

Secundair onderwijs 
tweede graad en derde graad

Voor herziening modernisering SO

Secundair onderwijs 
eerste graad

Vakfiches
1e jaar: sept. 2019 – jun. 2024 (afbouwend)
2e jaar: sept. 2020 – jun. 2025 (afbouwend)

Secundair onderwijs 
tweede graad

POV leerplannen
4e jaar: sept. 2022 – jun. 2024 (afbouwend)

Secundair onderwijs 
ÓR MODERNISERING SO

POV leerplannen

Volwassenenonderwijs

netoverschrijdende leerplannen/opleidingsprofielen

HBO
Verpleegkunde

POV Leerplannen