De opleidingsprofielen en leerplannen voor het volwassenenonderwijs worden ontwikkeld en geactualiseerd door het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, OVSG, POV en VDKVO en van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO).

De netoverschrijdende leerplannen voor de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs worden daarom gecentraliseerd aangeboden via de website van de stuurgroep volwassenenonderwijs.