Kick-off project ‘Hoge doelen’

Kick-off project ‘Hoge doelen’

Op maandag 27 maart 2023 organiseerden de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten (OVSG, GO!, OKO, IPCO, Steinerscholen, POV en KathoOndVla) gezamenlijk de kick-off van het project ‘Hoge doelen’.

In aanloop van het nieuwe leersteundecreet heeft de Vlaamse Regering subsidies toegekend aan de pedagogische begeleidingsdiensten en veertien onderwijsinstellingen voor de uitvoering van dit project om de bestaande expertise rond het stellen van hoge doelen in het buitengewoon onderwijs verder te ontwikkelen en te verspreiden, met oog op het creëren van extra leerkansen.

Het project biedt scholen met een sterk engagement een extra stimulans om initiatieven, waarbij leerlingen gesterkt worden in hun mogelijkheden, verder uit te werken en deze als voorbeeld te verspreiden.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan gedeeltelijke of gehele inclusieve trajecten, doorstroom arbeidsmarkt, sterke samenwerkingen tussen buitengewoon en gewoon onderwijs of andere innovatieve trajecten binnen het buitengewoon onderwijs, waarbij de leerlingen in al hun mogelijkheden gestimuleerd worden tot het bereiken van ‘hoge doelen’.