Omwille van de coronacrisis werd noodgedwongen en versneld overgeschakeld naar (meer) digitaal onderwijs. Kwetsbare kinderen en jongeren dreigen hierbij echter […]
Gezond leven is belangrijk, zeker in tijden van corona! Het houdt ons fit én mentaal gezond. Wil je erover lesgeven? Met de leerlijnen […]
De fysieke editie van Sett, voorzien op 28 & 29 oktober 2020, werd verplaatst naar 3 & 4 maart 2021. […]
Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde […]
De opstart van de scholen in code geel laat alle kinderen en jongeren naar school komen. Wat er mag en […]
Het Prins Filipfonds ondersteunt de contacten en uitwisselingen tussen jongeren uit de verschillende Gemeenschappen in België, onder andere via de […]