Hieronder een overzicht de goedgekeurde lijst met nieuwe duale opleidingen, in te richten vanaf schooljaar 202-2023, aan te vragen dus […]
Administratieve aspect van trajectbegeleiding (departement WSE Duaal Leren, het vroegere Syntra Vlaanderen) Het is dé gelegenheid om als trajectbegeleider goed […]
Beste mevrouw, mijnheer De Vlaamse Regering wil van duaal leren een aantrekkelijke leerweg maken, die als evenwaardig wordt beschouwd aan […]
Hieronder kan u een samenvatting vinden van de nieuwe linken voor duaal leren, meer bepaald de linken die voorheen terecht […]
eWBLearning is een strategisch partnerschapsproject van Erasmus Plus om een e-learningcursus te ontwikkelen ter ondersteuning van leerkrachten, onderwijzers en trainers […]