In de kerstvakantie heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring heeft gegeven aan het Corona V-decreet. Dit decreet voorziet in twee […]
Om te kunnen blijven meedraaien op de arbeidsmarkt en in onze maatschappij moeten mensen vandaag en zeker morgen flexibel, creatief en […]
De Vlaamse Regering heeft in het regeerakkoord 2019-2024 beslist om het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen op te heffen. Volgend […]
⚠WORK IN PROGRESS! We werken momenteel aan het e-learningplatform voor het Erasmus+ KA2 project waarbij we partner zijn. De Engelse […]