Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het kenniscentrum Mediawijs een congres rond een specifiek aspect of doelgroep met betrekking tot mediawijsheid. Dit […]
Hoe versterken we het lerarenberoep? Hoe pakken we het lerarentekort aan? Wat heeft de leraar nodig in de klas? Hoe […]
Onze professionaliseringspartner Leren Vlaanderen doet mee met Sett Connect! Dit is de eerste online editie van Sett Gent, die plaats […]
De fysieke editie van Sett, voorzien op 28 & 29 oktober 2020, werd verplaatst naar 3 & 4 maart 2021. […]
Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde […]
Onze jaarlijkse IPO kan dit jaar omwille van de coronacrisis helaas niet fysiek plaatsvinden. Er is daarom voor een ander alternatief […]