Onze professionaliseringspartner Leren Vlaanderen doet mee met Sett Connect! Dit is de eerste online editie van Sett Gent, die plaats […]
De fysieke editie van Sett, voorzien op 28 & 29 oktober 2020, werd verplaatst naar 3 & 4 maart 2021. […]
Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde […]
Onze jaarlijkse IPO kan dit jaar omwille van de coronacrisis helaas niet fysiek plaatsvinden. Er is daarom voor een ander alternatief […]
Educatieve korting voor software van Microsoft. Afgelopen maandag heeft onze minister een nieuwe raamovereenkomst met Microsoft ondertekend. Dit betekent dat […]