Aanpak korte doorlichtingen en verkennende bezoeken 2020-2021. Raadpleeg de volledige informatie op onderwijsinspectie.be