Leren Vlaanderen is een nieuwe organisatie die inzet op professionele ontwikkeling in onderwijs: https://leren.vlaanderen/. Momenteel verfijnt Leren Vlaanderen een interactief […]
Lees Wijs is een nieuw traject rond begrijpend lezen, waar effectieve leesdidactiek centraal staat. Het doel is leerlingen liever en dieper […]