De 6de studienamiddag ‘Focus op wiskunde’ voor leraren wiskunde van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs in samenwerking met […]
Het provinciaal onderwijs in Vlaanderen telde dit schooljaar 16.652 leerlingen verspreid over het leerplichtonderwijs. Dat zijn er 443 meer, ofwel […]