Geen prestaties zonder relaties! Willen jullie een Warme School worden?We kunnen 70 scholen hiervoor gratis een basispakket geven. Beste, Willen […]
Je bent leerkracht, GIP-coördinator, technisch adviseur coördinator, pedagogisch begeleider?GIP dan met je leerlingen mee voor de Prijs Focus Aarde ! […]
Verzin je graag verhalen? Zie je tekstballonnen boven de hoofden van de mensen waarmee jepraat? Heb je interesse in hoe […]
ResearchED is een populaire ‘grassroots’ beweging gestart voor en door leraren met als doel de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk […]
Word jij ook digi-talige leerkracht? Heel wat scholen herwerken nu hun ICT-beleidsplan en maken digitale sprongen. Ook veel leerkrachten werden […]