Jij hebt ongetwijfeld ook cursisten (zowel anderstaligen als moedertaalsprekers) in je praktijkles voor wie de taal een drempel is om […]
Op dinsdag 25 oktober 2022 organiseert het Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen – in opdracht van het Partnerschap Levenslang Leren – zijn […]
ResearchED is een populaire ‘grassroots’ beweging gestart voor en door leraren met als doel de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk […]
Vorig schooljaar organiseerde de internetten projectgroep geletterdheid de gesmaakte online inspiratiedag ‘Geletterd, geïntegreerd, duaal? Klare taal!’. Dit jaar slaan we […]
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het kenniscentrum Mediawijs een congres rond een specifiek aspect of doelgroep met betrekking tot mediawijsheid. Dit […]
Hoe versterken we het lerarenberoep? Hoe pakken we het lerarentekort aan? Wat heeft de leraar nodig in de klas? Hoe […]