Inspiratiedag ondersteuning van cursisten in het volwassenenonderwijs, waarin we verschillende mogelijkheden belichten om CVO-cursisten te ondersteunen in hun opleiding. We […]
De opstart van de scholen in code geel laat alle kinderen en jongeren naar school komen. Wat er mag en […]
Om je goed te ondersteunen met KlasCement en om je maximaal te helpen bij vragen rond digitale tools en afstandsleren, zijn er diverse […]
Onze jaarlijkse IPO kan dit jaar omwille van de coronacrisis helaas niet fysiek plaatsvinden. Er is daarom voor een ander alternatief […]
Aanpak korte doorlichtingen en verkennende bezoeken 2020-2021. Raadpleeg de volledige informatie op onderwijsinspectie.be
Gisteren is POV gecontacteerd door “Het Archief voor Onderwijs” met de vraag of er binnen het provinciaal onderwijs leerkrachten zijn […]