POV gaat drie maal Europees!

Het is duidelijk dat Covid voor POV geen grenzen heeft, want we haalden dit jaar maar liefst drie Erasmus KA2-projecten binnen.

Samen met Engeland en Italië startte POV in juli 2021 als partner in het KA2 project “Duale opleidingen online evalueren – Digital Innovation for Competencies Assessment and Validation in Work-based Learning Experiences” (APP-SKILL+)”. Na een analyse van bestaande evaluaties voor duale opleidingen in de verschillende landen, wordt een gezamenlijke Europese evaluatie ontwikkeld. Deze zal nadien via een online tool ter beschikking gesteld worden. Dit project loopt van maart 2021 tot augustus 2023.

Naast dit project coördineert POV nog twee andere Europese projecten die in 2022 starten.

Met het project “Gamebased lezen – Increase reading pleasure and -skills in VET” (I-read) wil POV werken aan het leesplezier van jongeren en op die manier de leesvaardigheid verhogen. Dit doen ze samen met scholen uit Estland, Ierland en de Howest. Het eindresultaat zal een online spel zijn waar jongeren, via gamebased learning, aan de slag gaan met lezen.

In het project “Augmented reality in het beroepsonderwijs – Spatial Awareness for vulnerable learners with AR-tools” (SAVLAR) zet POV samen met Nederland, Frankrijk en Turkije in op een verbetering van ruimtelijk inzicht bij leerlingen uit het beroepsonderwijs en zal het de innovatieve tool van Augmented Reality implementeren in het onderwijs. Dit zowel aan de hand van bestaande AR-apps als met het gebruik van een AR-bril.

Beide projecten lopen tot januari 2025. Heb je zelf interesse om te participeren in één van deze projecten? Stuur dan zeker een mail naar koen.bouve@pov.be