Pedagogische handvatten voor 2020-2021

DOELTREFFENDE SCHOOLORGANISATIE en krachtige leeromgeving in de klas
  • organisatie lessen & onderwijsdoelen
  • organisatie evaluaties
  • didactische beginsituatie leerlingen/cursisten
  • organisatie & aanpak afstandsleren
  • sociaal-emotioneel en psychisch welzijn op school
  • ondersteuning leerlingen/cursisten
  • ouderbetrokkenheid

Raadpleeg de ondersteunende presentatie van de inspiratiesessie.