Infosites

Tools

Een digitale tool ontwikkeld door Agoria voor de mentoren in de bedrijven die leerlingen coachen, maar ook waardevol voor de trajectbegeleiders op de school.

Digitale varianten van de fysieke campagnematerialen

Contactpersoon