Advies arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid

Verplichte maar niet-bindende advies rond arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid

In het kader van het verplichte maar niet-bindende advies rond arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid dat moet gegeven worden voor alle 3de, 4de en 5de jaars leerlingen in arbeidsmarktgerichte en dubbele finaliteitsopleidingen, geef ik graag wat extra informatie mee. Het was de bedoeling om hier een item aan te wijden op het POV-directieoverleg, maar wegens de huidige omstandigheden kan dit nu niet doorgaan. Alles is opgemaakt door de coaches van TOPunt Gent via het project Induo. De inhoud vormt de leidraad in het lerend netwerk duaal leren, het professionaliseringstraject voor trajectbegeleiders duaal, maar is ook te kaderen binnen de onderwijsloopbaanbegeleiding

Hierbij vind je : 

1. Een document met de definiëring arbeidsrijpheid / arbeidsbereidheid

2. Checklist goede screening

3. Een document met de volgende topics : 

  • Screening en oriëntering om te komen tot een onderbouwd advies in de klassenraad met het oog op een duale opleiding
  • Alles rond arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid
  • Een goed voorbereid opstartgesprek
  • Het jongerenpaspoort en bedrijfspaspoort
  • Een schets van het handelingsgericht werken en het oplossingsgericht werken

Het document bevat ook een heleboel inspirerende bijlagen, aan te passen de context van jouw school. Alles rond de onderwijsloopbaan wordt volgend schooljaar ook opgenomen in het netwerk leerlingenbegeleiding. 

4. Een uitgebreide en ingesproken powerpoint met de belangrijkste informatie over duaal leren en hoe een goed onderbouwd advies te geven binnen het domein onderwijsloopbaanbegeleiding. 

De trajectbegeleiders die dit schooljaar reeds deelnamen aan het lerend netwerk duaal leren van POV hebben over deze inhoud reeds de nodige vorming gekregen.  De trajectbegeleiders die ingeschreven zijn in reeks 2 van dit lerend netwerk zullen deze info volgend schooljaar als inhoud binnen het netwerk verkrijgen.  Wij beseffen goed dat dit zonder de bijhorende vorming een hele boterham is … toch willen wij dit nu al ter beschikking stellen van jullie als directie omdat velen vragen hebben omtrent het advies arbeidsrijpheid / arbeidsbereidheid dat moet gegeven worden.  Belangrijk is om te weten dat jullie al heel wat doen om dit in kaart te brengen!