Coach-de-coach werkplekleren voor stages en duaal leren

Hieronder een heel mooie tool voor coaches van leerlingen op de werkplek.  Het is een digitale tool ontwikkeld door Agoria voor de mentoren in de bedrijven die leerlingen coachen, maar ook de trajectbegeleiders op de school kunnen hier zeker iets aan hebben.  

Begeleid je stages, duaal leren of andere vormen van werkplekleren in bedrijven? Laat de mentor van je leerlingen dan kennismaken met de Coach-de-Coach Werkplekleren die Agoria, de federatie van de technologische industrie, ontwikkelde met de steun van ESF Vlaanderen.  

Via deze kosteloze digitale training krijgt een mentor – na een zelfscan – 8 weken lang tips op maat in zijn mailbox om de actieve en zelfstandige leerhouding, d.i. het zelfsturend leren, bij de leerlingen te stimuleren.

De Coach-de-Coach Werkplekleren leert de mentor in te grijpen op de 8 dimensies die belangrijk zijn om zelfsturend te leren op de werkplek. Elke week komt één van de acht dimensies aan bod. 

Na deze training kunnen mentoren hun coachingvaardigheden beter inschatten. Zij zetten de leerlingen aan om heldere leerdoelen te formuleren en vragen te stellen. Zij benadrukken dat fouten maken mag en motiveren de leerlingen de link te leggen tussen theorie en praktijk. 

Gebruik de tool zelf om nader kennis te maken, maar beveel hem ook aan bij je mentoren  op de werkplek. De Coach-de-Coach werkplekleren kan gebruikt worden door mentoren in alle studierichtingen en over alle sectoren. 

Ontdek hier de Coach-de-Coach Werkplekleren

Meer info? Contacteer Kendra Geeraerts, procescoach duaal leren Agoria, kendra.geeraerts@agoria.be.