Extra edities Kick-off duaal leren 2021

Extra edities Kick-off duaal leren 2021


De Kick-off duaal leren is een jaarlijks vormingsevent voor beginnende en ervaren trajectbegeleiders in duaal leren, DBSO en de leertijd.

U komt er alles te weten over de werkplekcomponent in alternerende opleidingen: de erkenning van ondernemingen als leerwerkplek, de verschillende types overeenkomsten in alternerende opleidingen en de sociaal-juridische kant van de zaak.

De Kick-off duaal leren is dé gelegenheid om als trajectbegeleider goed geïnformeerd aan de voorbereidingen voor het volgende schooljaar te starten. Het Departement Werk en Sociale Economie stelt in samenwerking met verschillende onderwijs- en sectorpartners een boeiend programma samen. Begin mei ging reeds een eerste editie van de Kick-off duaal leren 2021 door. Voor wie er niet bij kon zijn wordt in september en oktober het programma in extra edities herhaald.

Data
In de week van 13 tot en met 17 september wordt het basisaanbod herhaald. In de week van 11 tot en met 15 oktober is er een herhaling van het uitbreidingsaanbod.

Locatie: online
Info en inschrijvingen: www.vlaanderen.be/kick-off-duaal-leren

Raadpleeg de info in PDF-formaat