Noodmaatregelen corona duaal leren (Corona V-decreet)

In de kerstvakantie heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring heeft gegeven aan het Corona V-decreet. Dit decreet voorziet in twee belangrijke bepalingen voor duaal leren:

  • Behouden van inschrijving zonder invulling van de werkplekcomponent;
  • Heropstart studierichtingen niet-duale variant.

Meer info is te vinden in art. 3 en art. 5 van het decreet in bijlage:

Er is ook positief nieuws te verwachten van de RVA  (NOG NIET IN VOEGE!!): jongeren in tijdelijke werkloosheid zouden toch voltijds naar school mogen komen, net zoals jongeren met een geschorste OAO of zonder OAO.  Meer info volgt wanneer hierover duidelijkheid.

Graag deze info doorgeven aan de betrokkenen in uw school of centrum.