Opheffing Agentschap SYNTRA Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft in het regeerakkoord 2019-2024 beslist om het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen op te heffen.

Volgend op deze beslissing houdt SYNTRA Vlaanderen op te bestaan op 1 januari 2021 en worden de bevoegdheden overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

De bevoegdheden met betrekking tot de werkplekcomponent van duaal leren en andere alternerende opleidingen worden overgenomen door het Departement Werk en Sociale Economie. De erkenning en opvolging van leerondernemingen waarvoor nog geen sectoraal partnerschap werd opgericht en die onder de bevoegdheid van het Vlaams Partnerschap vallen, behoren voortaan tot VDAB. De opheffing heeft geen impact op de werking en continuïteit van de Syntra opleidingscentra en campussen.

Dit brengt de verschillende wijzigingen met zich mee vanaf 1 januari 2021.

Communicatie voor scholen en opleidingscentra

Wij hebben een communicatie voorbereid voor de scholen en opleidingscentra die duaal leren en andere alternerende opleidingen aanbieden. Mogen wij u vragen deze communicatie door te sturen en indien nodig ook op uw communicatiekanalen de contactgegevens van de helpdesk en de doorverwijzingen naar onze websitepagina’s aan te passen.

In bijlage vindt u de nieuwsflash om door te sturen naar de scholen en opleidingscentra met informatie over:

  • Nieuwe contactgegevens helpdesk en website
  • Digitaal loket app.werkplekduaal.be verhuist en is tijdelijk offline
  • Erkenning en opvolging van leerondernemingen
  • ErasDu, Erasmus+ programma voor duaal leren en leren en werken naar vzw Connectief

U vindt deze nieuwsflash ook op de volgende link

Afdeling duaal leren verhuist

Het team accountmanagement en het team beleidsoperationalisering van SYNTRA Vlaanderen zetten vanaf 1 januari 2021 hun werkzaamheden voort binnen het Departement Werk en Sociale Economie, afdeling Duaal leren en Sectoren. Onze e-mailadressen wijzigen als volgt: voornaam.naam@vlaanderen.be. De werkplekbegeleiders stappen over naar VDAB. Deze e-mailadressen wijzigen als volgt: voornaam.naam@vdab.be.

Wij danken u voor het vertrouwen in SYNTRA Vlaanderen de voorbije jaren. De personeelsleden van SYNTRA Vlaanderen nemen de opgebouwde kennis, expertise en relaties binnen het werkveld mee naar de ontvangende entiteiten. Vanuit de nieuwe afdeling Duaal leren en Sectoren in het Departement Werk en Sociale Economie zetten we ook de komende jaren onze schouders onder de uitbouw van duaal leren en andere alternerende opleidingen.