Update: bundeling te raadplegen info voor duale opleidingen

Alle filmpjes en presentaties die je tijdens de kick-off duaal leren vanuit het departement Werk en Sociale Economie (WSE), afdeling duaal leren  en sectoren (het vroegere Syntra Vlaanderen), kon raadplegen.  Zij gaan specifiek over de administratieve en sociaal-wetgevende kant van trajectbegeleiding duaal.  
– De filmpjes en tutorials van de kick-off zijn beschikbaar op het Youtube Kanaal.
– De PPT-presentaties op deze website.

De websites van het departement Onderwijs en het departement WSE, afdeling duaal leren en sectoren, waar je als onderwijsverstrekker én als bedrijf alle nodige info kan vinden voor de organisatie van duale opleidingen, inclusief de downloadfiches over specifieke thema’s (vakantiewerk, kindergeld, leervergoeding, …)

Voor bedrijven: 
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten/overeenkomst-van-alternerende-opleiding
https://www.vlaanderen.be/werkplekduaal/ondernemingen
https://www.duaalleren.vlaanderen/

Voor scholen en centra: 
https://www.vlaanderen.be/werkplekduaal/opleidingsverstrekkers
https://www.duaalleren.vlaanderen/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/onderwijsinhoud-en-leerlingenbegeleiding/secundair-onderwijs/duaal-leren

Voor leerlingen en ouders: 
https://www.duaalleren.vlaanderen/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/onderwijsinhoud-en-leerlingenbegeleiding/secundair-onderwijs/duaal-leren (je kan hier ‘leerlingen’ aanklikken)

Welke opleidingen: 
Duaal leren Vlaanderen – Opleidingen

Wettelijke basis voor scholen en centra, inclusief programmatie: 
omzendbrief duaal leren en de aanloopfase (SO/2019/01)
Voor het gewoon secundair onderwijs:
omzendbrief programmatie in het voltijds secundair onderwijs
Voor het buitengewoon secundair onderwijs (OV3 en OV4):
omzendbrief toepassingsregels rationalisatie en programmatie buitengewoon secundair onderwijs

Contact / vragen overheid: 
duaalleren@vlaanderen.be
werkplekduaal@vlaanderen.be

Naast deze websites van de overheid is er per sector ook veel info te vinden over de organisatie van duale opleidingen die onder hun sector vallen.  Raadpleeg zeker ook deze sites!

Weet dat An Huls van het departement WSE voor POV nog 2 extra webinars geeft de komende weken voor bedrijven van provinciale scholen die interesse hebben om leerbedrijf te worden.  Zij komen daar alle basis-info te weten over het statuut als leerbedrijf, de erkenningsprocedure, mentoropleidingen, …  
Deze gaan door op 25/06 van 11-12u en op 29/06 van 19u-20u.  Geef gerust een seintje wanneer jij zo’n bedrijven hebt, dan stuur ik jou de link om de webinar te volgen door.  
De inhoud van deze webinars is ook te vinden in de filmpjes onder puntje 1 van deze mail.  

Op 30/09/2021 houden we vanuit POV een terugkomdag voor alle groepen PLG duaal leren die nog geen terugkomdag hebben gehad (= groep 2 en groep 3).  Hierover meer nog voor het einde van het schooljaar.  

Ook goed om weten is dat OAO’s meestal lopen tot 30/06 van het schooljaar.  Dit betekent dat de jongeren tot en met die dag, dus ook nog na de deliberatie, naar de werkplek moeten gaan (alle dagen waarop er geen school is!).  In onderling overleg met de werkplekken kan er wel afgesproken worden dat de leerling onbetaald verlof opneemt deze laatste week.