i-Learn ontwikkelt een online portaal waarop educatieve toepassingen op een toegankelijke manier beschikbaar gesteld kunnen worden. Om door het bos de bomen nog te kunnen zien, voorziet het project ook begeleiding en coaching van leerkrachten om het portaal optimaal te gebruiken in hun lessen.