APP-SKILL+ | RESULTAAT VAN IO1

RESULTAAT VAN IO1: PRIORITEITEN NA DE ANALYSES van bestaande EWBL-tools

Om een ​​goede validatie en beoordeling van APPSKILL+ te garanderen, besloot het partnerschap om bestaande tools voor EWBL in de verschillende landen te analyseren. Een SWOT-analyse van elke tool moest een duidelijke richting geven voor de ontwikkeling van de APPSKILL+.

Elke partner koos 5 verschillende tools om te analyseren. Tijdens de 2e transnationale bijeenkomst (Milaan, december 2021) werden de meer dan 20 resultaten gepresenteerd en werden de prioriteiten bepaald. Over het algemeen merkten we dat er een groot verschil is tussen de gebruikte Europese tools, maar we waren verrast dat we allemaal dezelfde prioriteiten (sterktes) selecteerden en de algemene prioriteiten voor onze APPSKILL+ konden definiëren:

1. Om een ​​adequate validatie te garanderen die gemakkelijk kan worden gegeven, hebben we er allemaal op gewezen dat het niet wordt aanbevolen om te veel parameters te gebruiken bij de validatie. Daarom hebben we besloten om positief geformuleerde rubrics te gebruiken op een schaal van 1-4 (bijv. bereikt de beginfase van de vaardigheden – de vaardigheid bereikt maar nog steeds ondersteuning nodig hebben – de vaardigheid onafhankelijk bereiken – de vaardigheid bereiken en een voorbeeld zijn voor anderen.)

2. De APPSKILL+ moet zorgen voor meer dan één evaluatiemoment. Dit heeft als voordeel dat evalueren een proces is. Het partnerschap zal dus tussen- en eindevaluatie(s) combineren. Evaluatie mag alleen de verantwoordelijkheid zijn van de tutor.

3. Ook de student reflecteert over zijn leerproces. Daarom besloot het partnerschap om ook zelfevaluatie voor de leerling toe te voegen. Dit heeft als voordeel dat de leerling kan reflecteren op zijn zelfbeoordeling wanneer deze wordt vergeleken met de beoordeling van de docent(en).

4. Omdat EWBL een proces is tussen bedrijf en school, is het contact tussen leerling, school en bedrijf belangrijk. Daarom zal de APPSKILL+ app ervoor zorgen dat interactie tussen beide belanghebbenden (en leerling) vereist is.

Het partnerschap is er zeker van dat deze elementen een sterke basis zullen vormen voor de inhoud van de APPSKILL+. Momenteel lopen de voorbereidingen voor de inhoudelijke uitwerking van de tool. POV neemt hierin de lead en zal alles – samen met de partners – afkloppen tijdens de transnational meeting in Chester (UK, mei 2022).

Meer info over dit Europees project kan u terugvinden via deze link.

Info over onze andere Europese projecten kan u hier steeds lezen.