Level-Up

Level-Up is een project van GO! in samenwerking met begeleidingsdiensten van POV, GO! scholengroep Impact, HoWest, RVO Society, en Agoria. Het opzet en de materialen voor het begeleidingstraject voor leraren(teams) worden ontwikkeld door het consortium met diverse kernteams en lerarenteams in pilootscholen, vanuit hun school- en curriculumorganisatie en didactiek. Het begeleidingstraject zet onder meer in op de ontwikkeling van een beleidsplan digitalisering, peer-coaching en digitaal welbevinden. Tijdens het project ambieert het consortium 17 scholen (5 in fase 1 en 12 in fase 2) te bereiken, met directe betrokkenheid van 102 leraren (6 leden in 17 scholen) via kernteams. Het begeleidingstraject wordt ingebed in de reguliere werking van de pedagogische begeleidingsdiensten (GO! en POV). Voor POV zijn de volgende scholen actief betrokken: PTI Kortrijk, Richtpunt campus Eeklo en PISO Tienen.