Op deze pagina kan je de professionaliseringsinitiatieven voor directieteams terugvinden.
Als je op de “+” drukt achter elke opleiding krijg je meer inhoudelijke info en kan je inschrijven.
Indien een opleiding volzet zou zijn, mag je jouw gegevens mailen naar sarah.demulder@pov.be. Wij plaatsen je op de reserve-/wachtlijst. Indien er iemand annuleert contacteren we jou of als we de opleiding nog eens organiseren, brengen we jou op de hoogte. 

voor directieteams

Motiverend leiderschap

Hoe motiveer je het lerarenteam?
Hoe ga je om met weerstand?
Welke gespreksmodellen zorgen voor een stimulerende werkomgeving?

Deze tweedaagse opleiding gaat door op:

 • Maandag 13 november 2023 in het provinciehuis van Gent (Ovale zaal), van 9.30u. tot 16.00u.
 • Donderdag 23 november 2023, in het provinciehuis van Leuven, van 9.30u. tot 16.00u.

De prijs voor deze tweedaagse opleiding bedraagt €250.

Deze sessies worden gegeven door Dominique Roos.

Klik hieronder op de knop om je in te schrijven.

Slecht nieuwsgesprekken

Hoe breng je een slecht nieuws boodschap op een goede manier?
Hoe bereid je je daarop voor?
Hoe leer je anticiperen op mogelijke emoties?
Hoe kan je tijdens zo een gesprek loskomen van je eigen gevoelens?
Wat is de aangewezen manier om het gesprek af te ronden?

Datum: vrijdag 17 november 2023 van 9.30u-16.00u (PTS Maasmechelen)

De prijs voor deze sessie bedraagt €250.

Deze sessies worden gegeven door Impuls.

Je kan hieronder kiezen voor welke groep je wenst in te schrijven.

Wegwijs in het OK-kader: Aan de slag met het OK-kader en de ontwikkelingsschalen onderwijsinspectie (O-schalen)

Tijdens deze sessie OK & schalen verdiepen we ons in het Onderwijskundig beleid.
Wat betekenen de kwaliteitsverwachtingen en -beelden van de onderwijsleerpraktijk nu concreet?
Door welke bril kijkt de onderwijsinspectie naar de lespraktijk? Hoe kan die bril ook onze bril zijn?
Hoe geven we dus concreet vorm aan het én ondersteunen én monitoren van de kwaliteitsverwachtingen mbt de onderwijsleerpraktijk?

Deze sessie is gratis en je kan kiezen tussen volgende data om deel te nemen:

 • Groep 1: donderdag 18 januari 2024 van 9.30u-16.00u (Provinciehuis Antwerpen)
 • Groep 2: vrijdag 19 januari 2024 van 9.30u-16.00u (Provinciehuis Antwerpen)

Deze sessies worden gegeven door Marieke Van Nieuwenhuyze.

Je kan hieronder kiezen voor welke groep je wenst in te schrijven.

Strategisch management

Hoe maak je een goede SWOT-analyse van je school/centrum?
Hoe schrijf je met het team een duurzame missie uit?
Welke stappen leiden tot een succesvol beleidsplan?


Tim Claeys, directeur PTI Kortrijk, vertrekt hierbij vanuit eigen ervaring.

Je kan kiezen tussen volgende data om deel te nemen:

 • Groep 1: dinsdag 6 februari 2024 van 9.30u-16.00u (Provinciehuis Leuven)
 • Groep 2: donderdag 29 februari 2024 van 9.30u-16.00u (Provinciehuis Gent)

De prijs voor deze sessie bedraagt €30.

Deze sessies worden gegeven door Tim Claeys.

Je kan hieronder kiezen voor welke groep je wenst in te schrijven.

voor eerste evaluatoren

Coachingsopleiding eerste evaluatoren

Hoe kan je op een inspirerende manier personeelsleden coachen?
Welke modellen kan je gebruiken om een coachings- en/of functioneringsgesprek te voeren?

Deze tweedaagse opleiding leidt in combinatie met deelname aan het vragenuurtje tot het attest ‘opleiding tot evaluator’. Vanaf 1 september 2021 moet immers elke evaluator binnen de twee jaar na hun aanduiding als evaluator een opleiding succesvol afgerond hebben.

Deze coachingsopleiding gaat door op volgende dagen:

 • Groep 1: ANNULATIE sessie 1 maandag 04/12/2023, deze wordt verzet naar donderdag 08/02/2024 + sessie 2 woensdag 17/04/2024 van 9.30u-16.00u (POV Brussel)
 • Groep 2: maandag 11/12/2023 (Provinciehuis Hasselt) + donderdag 25/04/2024 (PS Diepenbeek) van 9.30u-16.00u
 • (+ online vragenuurtje op maandag 04/03/2023 van 16.00u.- 17.00u., gelieve hiervoor apart in te schrijven via  deze link)

De prijs voor deze tweedaagse opleiding bedraagt €40.

Deze tweedaagse opleiding wordt gegeven door Adelheid Van Hauwermeiren en Els Willems.

Je kan hieronder kiezen voor welke groep je wenst in te schrijven.

Online vragenuurtje eerste evaluatoren

Volgde je vroegere jaren al een opleiding voor eerste evaluatoren dan volstaat het bekijken van de professionaliseringsvideo’s en het volgen van een vragenuurtje om het attest ‘opleiding tot evaluator’ te behalen. Vanaf 1 september 2021 moet immers elke evaluator binnen de twee jaar na de aanduiding als evaluator een opleiding succesvol afgerond hebben.
Of een vroegere opleiding voldoet, kan je navragen bij els.willems@pov.be.

Volgde je nog geen eerdere opleiding dan schrijf je je in voor de tweedaagse coachingsopleiding voor eerste evaluatoren én het vragenuurtje.

Het online vragenuurtje gaat door op maandag 04/03/2023 van 16.00u.- 17.00u. en wordt begeleidt door Griet Mathieu en Benny Janssens.

Bekijk vooraf de 5 professionaliseringsvideo’s via de link
https://provinciaalonderwijs.vlaanderen/begeleiding/feg/
.

 • Wegwijs
 • Functiebeschrijving
 • Beoordeling tijdelijke / startende leraar
 • Functioneringsgesprek TADD / vaste benoeming
 • Evaluatiegesprek TADD / vaste benoeming

Klik hieronder op de knop om je in te schrijven.