Inspiratiedag ondersteuning van cursisten in het volwassenenonderwijs, waarin we verschillende mogelijkheden belichten om CVO-cursisten te ondersteunen in hun opleiding. We […]
Leren Vlaanderen is een nieuwe organisatie die inzet op professionele ontwikkeling in onderwijs: https://leren.vlaanderen/. Momenteel verfijnt Leren Vlaanderen een interactief […]
Lees Wijs is een nieuw traject rond begrijpend lezen, waar effectieve leesdidactiek centraal staat. Het doel is leerlingen liever en dieper […]
De opstart van de scholen in code geel laat alle kinderen en jongeren naar school komen. Wat er mag en […]
Het provinciaal onderwijs in Vlaanderen telde dit schooljaar 16.652 leerlingen verspreid over het leerplichtonderwijs. Dat zijn er 443 meer, ofwel […]
Het Prins Filipfonds ondersteunt de contacten en uitwisselingen tussen jongeren uit de verschillende Gemeenschappen in België, onder andere via de […]