Het digitale loket app.werkplekduaal.be Om alles vlot te laten verlopen werd het digitale loket app.werkplekduaal.be ontwikkeld. In het loket ga […]
Aanpak korte doorlichtingen en verkennende bezoeken 2020-2021. Raadpleeg de volledige informatie op onderwijsinspectie.be
Gisteren is POV gecontacteerd door “Het Archief voor Onderwijs” met de vraag of er binnen het provinciaal onderwijs leerkrachten zijn […]
Overzicht van mediawijze leerdoelen gelinkt aan de sleutelcompetenties. De ‘Leerlijn Mediawijsheid’ vat samen welke mediawijze competenties een ‘gemiddeld’ kind op […]
Educatieve korting voor software van Microsoft. Afgelopen maandag heeft onze minister een nieuwe raamovereenkomst met Microsoft ondertekend. Dit betekent dat […]
(Her)opstart en Corona Met betrekking tot de lescomponent, vindt u informatie op de website van het beleidsdomein Onderwijs. Draaiboeken met […]