Op 29 april krijgen alle leerlingen vleugels. MOS roept dan namelijk voor de 5e keer alle leerkrachten op om buiten […]
Sensoa, Pimento en Icoba hebben samengewerkt om een gemeenschappelijk product ‘Grenswijs‘ te maken als tool om beleid te maken rond […]
Denk je dat jouw lagere of secundaire school klaar is om digitaal leren op maat toe te passen in haar lessen? Dan is i-Learn misschien […]
Van gezondheidsbevordering en verkeerseducatie tot wereldburgerschapseducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling…  Van scholen wordt verwacht dat ze kunnen inspelen op […]
Beste mevrouw, mijnheer De Vlaamse Regering wil van duaal leren een aantrekkelijke leerweg maken, die als evenwaardig wordt beschouwd aan […]
NIEUW: digitale workshop veiligheid voor je leerlingen Gezien extra muros activiteiten geen evidentie meer zijn, en wij jullie niet in […]