De nieuwe planning van de infosessies voor de vakfiches eindtermen basisvorming 1e graad is vandaag gelanceerd. Deze sessies zijn bedoeld […]
Onze jaarlijkse IPO kan dit jaar omwille van de coronacrisis helaas niet fysiek plaatsvinden. Er is daarom voor een ander alternatief […]
Aanpak korte doorlichtingen en verkennende bezoeken 2020-2021. Raadpleeg de volledige informatie op onderwijsinspectie.be
Gisteren is POV gecontacteerd door “Het Archief voor Onderwijs” met de vraag of er binnen het provinciaal onderwijs leerkrachten zijn […]
Overzicht van mediawijze leerdoelen gelinkt aan de sleutelcompetenties. De ‘Leerlijn Mediawijsheid’ vat samen welke mediawijze competenties een ‘gemiddeld’ kind op […]
Educatieve korting voor software van Microsoft. Afgelopen maandag heeft onze minister een nieuwe raamovereenkomst met Microsoft ondertekend. Dit betekent dat […]