IPO 29/09/2023

Geachte,

De voorzitter, de ondervoorzitter, de leden van de Raad van Bestuur, de directeur en het team van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw hebben de eer u uit te nodigen op de INTERPROVINCIALE ONTMOETINGSDAG op vrijdag 29 september 2023 in het Provinciehuis van onze gastprovincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Gelieve in te schrijven vóór 15/09/2023 via https://provinciaalonderwijs.vlaanderen/ipo.