Als Provinciaal Onderwijs Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

POV
Picardstraat 7, bus 100, blok 6
1000 Brussel
E. provinciaalonderwijsvlaanderen@pov.be
T. 02 514 19 00

Functionaris gegevensbescherming

De data protection officer (DPO) binnen Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is te bereiken via bart.bisschops@pov.be.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

De door u meegedeelde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • de administratie van POV-initiatieven: verwerking van inschrijvingen, versturen van reminders en informatie i.v.m. de initiatieven;
  • evaluatie van POV-initiatieven;
  • versturen van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van POV-initiatieven.

Voor het verkrijgen van uw persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van Google Forms, welke de gegevens opslaat in Google Sheets.

Persoonsgegevens die wij verwerken

POV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u of uw organisatie/school/centrum/bedrijf deze aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • telefoon of gsm nummer
  • e-mailadres
  • naam organisatie/school/centrum/bedrijf
  • functie organisatie/school/centrum/bedrijf
  • facturatiegegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

POV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verpliting.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

POV bewaart de gegevens zolang deze beschikbaar moeten zijn voor de werking van POV en voor rapportering.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door POV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar provinciaalonderwijsvlaanderen@pov.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bescherming van persoonsgegevens

POV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via provinciaalonderwijsvlaanderen@pov.be.

Mocht u het niet eens zijn met hoe we uw verzoek behandelen, dan kunt u zich richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Daar kan desnoods ook een klacht worden ingediend.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze mini-bestanden worden enkel en alleen gebruikt om het gebruik van deze website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan.

Uw browser laat toe dat het gebruik van cookies wordt verhinderd, dat er een waarschuwing wordt gegeven wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Voor de analyse van het gebruik van de website maakt Google Analytics gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt geraadpleegd, rapporten over de web-activiteit op te stellen voor de uitbaters en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het internetgebruik.