Provinciaal onderwijs effent het pad naar hoger onderwijs voor leerlingen BSO die willen verder studeren

Het provinciaal onderwijs in Vlaanderen telde dit schooljaar 16.652 leerlingen verspreid over het leerplichtonderwijs. Dat zijn er 443 meer, ofwel een stijging van 2,73% t.o.v. de cijfers van vorig jaar. Vooral het zogenaamde ‘Naamloos zevende jaar’ gooit hoge ogen met een spectaculaire stijging. In dit schakeljaar leert de leerling de stap te zetten van de praktische, concrete aanpak eigen aan het BSO naar een theoretische en abstracte benadering van de leerstof, nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen.