Aan de slag met de nieuwe
herziene onderwijsdoelen
2023-2024

2de graad – 3de jaar
3de graad – 5de jaar

Alle ter beschikking gestelde onderwijsdoelen zijn onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen/aanvullingen en van definitieve goedkeuring van het Vlaams Parlement.