Alle ter beschikking gestelde onderwijsdoelen eerste graad A-stroom en B-stroom zijn onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen/aanvullingen en van definitieve goedkeuring van het Vlaams Parlement!


1. Vernieuwde eerste graad: schooleigen doelenpakketten klaarzetten

2. Uitrol eerste graad: schooleigen doelenpakketten ter beschikking stellen

Fase 1
PDF’s uit STAP 3 ter beschikking stellen