De Leerlijn Mediawijsheid

Overzicht van mediawijze leerdoelen gelinkt aan de sleutelcompetenties.

De ‘Leerlijn Mediawijsheid’ vat samen welke mediawijze competenties een ‘gemiddeld’ kind op elke leeftijd zou moeten ontwikkelen. Ze geeft een invulling aan de eindtermen en leerplannen volgens het kader van het Mediawijs Competentiemodel.

Gebruik de leerlijn als praktisch instrument om met je schoolteam je mediawijze visie en beleid in te vullen, lesinhouden en lesmateriaal te selecteren, mediawijze activiteiten en uitstappen te organiseren.