Deelname onderzoek Masterproef STEM-onderwijs

Mijn naam is Ilse Vandromme. Voor mijn masterthesis binnen de educatieve master in de
wetenschappen en technologie ben ik op zoek naar leraren zoals u!

In mijn onderzoek bestudeer ik het gebruik van de STEM-concepten patronen en systemen en
modellen door wiskunde- en fysicaleraren van de derde graad. Binnen dit onderzoek focussen we op
de onderwerpen periodieke functies (wiskunde) en harmonische trillingen (fysica). We nemen
hiervoor in eerste instantie een interview af, fysiek bij u op school, in de loop van de maand januari.
Het interview duurt één uur. Vervolgens houden we in de loop van de maand maart een
groepsinterview met een kleine groep leraren uit de disciplines wiskunde en fysica. Dit interview
duurt maximaal twee uur en nemen we fysiek af. De locatie wordt bepaald aan de hand van de regio
van de deelnemende leraren.

In het eerste interview zal je enkele vragen beantwoorden omtrent het gebruik van de STEM-
concepten. We zullen u op voorhand info over de concepten bezorgen. In het groepsinterview zal de
focus liggen op lesmateriaal m.b.t. de geselecteerde STEM-concepten. Telkens wordt beeld en audio
opgenomen (die volgens de KU Leuven privacyregels behandeld zullen worden). Alle gegevens
worden gepseudonimiseerd verwerkt.

Omdat de STEM-concepten relatief nieuw zijn, zijn ze nog amper onderzocht in Vlaanderen. Uw
deelname vormt daarom een enorme meerwaarde. Via interactie met collega’s en een analyse van
het lesmateriaal, kan u uw eigen begrip van de STEM-concepten verdiepen.

Indien u wenst deel te nemen aan dit onderzoek, kan je mailen naar dit mailadres:
ilse.vandromme@student.kuleuven.be. Ik waardeer ten zeerste je tijd en betrokkenheid bij dit
belangrijke onderzoek. Mocht je vragen hebben of meer informatie willen, aarzel dan niet om
contact met mij op te nemen via ditzelfde adres.
 
Ik hoop dat u enthousiast bent om deel te nemen! 

Met vriendelijke groeten
Ilse Vandromme