Nieuwe raamovereenkomst MS KIS 6

Educatieve korting voor software van Microsoft.

Afgelopen maandag heeft onze minister een nieuwe raamovereenkomst met Microsoft ondertekend. Dit betekent dat er een nieuw systeem is voor office licenties en andere Microsoft producten voor de komende jaren.

Alle informatie hieromtrent is terug te vinden op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/educatieve-korting-voor-software-van-microsoft

Op de webpagina kun je 4 documenten downloaden:

  • de omzendbrief met alle praktische informatie over de nieuwe raamovereenkomst;
  • een apart document met uitvoerige uitleg over de security en cyberveiligheid opties uit de nieuwe raamovereenkomst;
  • een infographic met een vergelijking tussen de verschillende licentiemodellen;
  • extra documentatie over Minecraft EDU.