Formatieve evaluatie binnen Moderne Vreemde Talen (Karel de Grote Hogeschool)

Bijscholing op woensdag 21 februari, van 9.30 tot 12.45 u.

  • Formatieve evaluatie in de taalles is essentieel omdat het zowel leerlingen als leerkrachten een duidelijk zicht geeft op het (taal)leerproces. Op die manier kan dat proces snel bijgestuurd en verbeterd worden.
  • Tussentijds evalueren tijdens het leren en feedback geven, dragen bij aan een effectievere taalverwerving en een verbetering van de communicatievaardigheden en zelfsturing bij leerlingen.

Het talenonderwijs in het secundair onderwijs staat tegenwoordig voor een aantal belangrijke uitdagingen. Leerlingen vertonen een dalende taalvaardigheid, er is een groeiend (taal)lerarentekort en de instroom in talenopleidingen daalt. Ook de nieuwe minimumdoelen en leerplannen vragen om een nieuwe blik op onze huidige onderwijspraktijk.

Al deze uitdagingen leggen een duidelijke behoefte bloot aan vernieuwing in het evalueren van taalvaardigheid en het ondersteunen van het taalleerproces in het secundair onderwijs.

Ga je mee met ons aan de slag?

Meer info + inschrijven via https://www.kdg.be/opleidingen/navormingen-en-studiedagen/formatieve-evaluatie-binnen-moderne-vreemde-talen.