Forumdag Humane Wetenschappen

Thema: Roofkunst.

6 maart 2024, Dunantlaan 2, 9000 Gent

De Forumdag is een initiatief van de Eduma Cultuurwetenschappen en heeft dit jaar als thema ‘Roofkunst.’ Een heel actueel thema waarbij we sprekers hebben uitgenodigd die rond dit thema onderzoek doen en/of publiceren plus workshops organiseren waarbij leerkrachten praktische handvaten krijgen aangereikt om rond dit thema te werken in hun lessen.

De voor- en namiddag starten we met een inleidende keynote door respectievelijk Geert Sels en Nadia Nsayi, gevolgd door verschillende workshops waarbij zowel onderzoeks- als onderwijs professionals aandacht schenken aan de praktische uitwerking in de klas. We eindigen de dag met een informeel netwerkmoment.

Genodigden zijn leerkrachten, alumni, geïnteresseerden, mentoren, pedagogisch begeleiders en studenten Filosofie, Moraalwetenschappen, Burgerschap, Geschiedenis en Kunstwetenschappen.

Doelgroep zijn: leerkrachten: cultuurwetenschappen, geschiedenis, kunstbeschouwing, esthetica, burgerschap, filosofie en moraal.

De kostprijs voor deze nascholing bedraagt 60 euro. Daarin zit het volledige dagprogramma (2 masterclasses en 2 zelf uit te kiezen workshops), de lunch en de afterwork drink.

Meer info + het programma kan u nalezen via: https://congrezzo.ugent.be/forumdag-humwet-roofkunst/