INSPIRATIEMOMENT (LEER)LOOPBAANDENKEN vrijdag 8 januari 2021 | Online

INSPIRATIEMOMENT (LEER)LOOPBAANDENKEN vrijdag 8 januari 2021 | Online

Om te kunnen blijven meedraaien op de arbeidsmarkt en in onze maatschappij moeten mensen vandaag en zeker morgen flexibel, creatief en ondernemend zijn om hun eigen (leer)loopbaan te sturen en uit te bouwen.

(Leer)loopbaanbegeleiding was tot voor kort gebaseerd op het maken van een éénmalige juiste keuze. In onze snel evoluerende arbeidsmarkt en maatschappij is levenslang leren nu echter de norm.Het voorbereiden van leerlingen en studenten op een leven lang ontwikkelen, met oog voor de voortdurende veranderingen waarmee ze in hun latere leven en werk te maken krijgen, is een nieuwe taak voor het onderwijs. Maar welke vaardigheden hebben ze nodig om levenslang te leren? Hoe maken we hen bewust van het belang ervan? En hoe kunnen ze die vaardigheden ontwikkelen?

PROGRAMMA  (Online via Teams)
09.15 – 09.45 uur: Intro leerloopbaandenken en praktische afspraken
09.45 – 10.15 uur: Peter Hinssen met ‘de rol van onderwijs in een sterk veranderend technologisch landschap’
10.30- 10.25 uur: Brief aan leerkrachten
10.30 – 12.00 uur: Carrousel met good practices.
Maak je keuze uit 2 sessies:·        
10.30 – 11.00 uur: eerste voorstelling·        
11.15 – 11.45 uur: tweede voorstelling
11.45 tot 12.00 uur: afsluiting met mogelijkheid van babbelbox

DOELGROEP
Leerkrachten/docenten, directies, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders … uit secundair, hoger en volwassenenonderwijs begaan met/om (leer)loopbaanbegeleiding  

WAAR EN WANNEER?
Online op vrijdag 8 januari 2021 

BEKIJK DE INHOUD VAN DE CARROUSEL EN  
>>> SCHRIJF HIER IN
Inschrijven voor 4 januari 2021
Inschrijven is verplicht!
 MEER INFO
Provincie Vlaams-Brabant
Dienst onderwijs
Titia.melkebeke@vlaamsbrabant.be
016 26 76 40

VDAB
Elien.vanleeuw@vdab.be
Een organisatie van dienst onderwijs van de provincie Vlaams-Brabant